Caută analize după cod produs

Produsul a fost adăugat în coș

Transport: GRATUIT:

 • - pentru comenzile care conțin produse marcate cu "TRANSPORT GRATUIT"
 • - pentru comenzile în valoare de peste 15000 lei
 • - în zilele cu transport gratuit (anunțate pe INSTAGRAM)

STANDARD:

 • - 2000 lei - București
 • - 2000 lei - alte localități din zona de acoperire a firmei de curierat
 • - 2200 lei - pentru zone ce nu se află în zona de acoperire a firmei de curierat

Niciun produs în coș.

Produsul a fost adăugat în coș

Transport: GRATUIT:

 • - pentru comenzile care conțin produse marcate cu "TRANSPORT GRATUIT"
 • - pentru comenzile în valoare de peste 15000 lei
 • - în zilele cu transport gratuit (anunțate pe INSTAGRAM)

STANDARD:

 • - 2000 lei - București
 • - 2000 lei - alte localități din zona de acoperire a firmei de curierat
 • - 2200 lei - pentru zone ce nu se află în zona de acoperire a firmei de curierat

Niciun produs în coș.

Politică de confidențialitate

Domeniu de aplicare și scop

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților de către Apicompas SRL  .(„Apicompas SRL .”, „al nostru/a noastră”, „nouă”, „noi”). Scopul acestei politici este de a furniza clienților noștri actuali, foști și potențiali (denumiți în continuare „clienții” sau „dumneavoastră”, „dvs.”) o prezentare generală a următoarelor:

 • circumstanțele în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm;
 • motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • modul in care manipulăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • distribuirea responsabilității pentru prelucrarea datelor cu caracter personal între diverse entități juridice ale Apicompas SRL .; și
 • datele noastre de contact pentru ca dumneavoastră să puteți primi informații și revendica drepturile cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Această politică se actualizează continuu pentru a reflecta măsurile luate de Apicompas SRL . cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul

Apicompas SRL  , (persoană juridică înregistrată cu nr. RO32553122, J40/14959/2013, Strada Nutu Ion, nr 57, sector 5, Bucuresti) este operatorul e prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a beneficia de cea mai bună experiență pe site-ul nostru web.

Principiile prelucrării datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o parte importantă a furnizării de produse și servicii către dumneavoastră. Apreciem încrederea pe care o aveți în noi atunci când ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal și considerăm confidențialitatea dumneavoastră a fi o parte esențială a serviciilor pe care le oferim. Pentru a vă păstra în siguranță datele cu caracter personal în timp ce creștem valoarea pentru clienți și oferim experiențe de condus îmbunătățite și mai sigure, respectăm următoarele cinci principii generale.

Libertatea de a alege

Datele dumneavoastră cu caracter personal vă aparțin. Depunem toate eforturile pentru a nu face nicio presupunere în legătură cu preferințele dumneavoastră privind confidențialitatea și ne propunem să ne proiectăm serviciile așa încât dumneavoastră să puteți alege dacă doriți sau nu să ne divulgați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Echilibrul intereselor

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul unui interes legitim și dacă acest interes este mai presus de nevoia de protejare a confidențialității dumneavoastră, este posibil ca noi să prelucrăm anumite date cu caracter personal fără a obține consimțământul dumneavoastră, dacă legea permite acest lucru. Vom putea, de asemenea, prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră și în câteva alte situații, dacă legea aplicabilă impune acest lucru. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Consimțământ” de mai jos.

Proporționalitate

Apicompas SRL . va prelucra datele cu caracter personal ale clienților numai dacă acestea sunt adecvate, relevante și necesare în legătură cu scopul pentru e au fost colectate. Scopul nostru este de a vă anonimiza datele cu caracter personal atunci când o funcție sau un serviciu se pot obține cu ajutorul datelor anonimizate. În cazul în e combinăm datele anonimizate sau fără caracter personal cu datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi tratate ca date cu caracter personal cât timp rămân combinate.

Transparență și securitate

Apicompas SRL . este o companie transparentă în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucrează și scopurile acestei prelucrări. Pentru noi, este esențial să vă protejăm datele cu caracter personal deoarece una dintre valorile de bază ale Apicompas SRL . este de a proteja ceea ce este important pentru dumneavoastră. La cerere, Apicompas SRL . va furniza clienților săi mai multe informații privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal.

Conformitatea legală

Politica Apicompas SRL . este de a respecta legislația, regulile și reglementările aplicabile e guvernează confidențialitatea și protecția datelor în fiecare țară în e ne desfășurăm activitatea. Acolo unde este necesar, vom adapta modul in careprelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal așa cum se descrie în această politică, pentru asigurarea conformității legale.

Datele cu caracter personal pe care le colectează Apicompas SRL . despre dumneavoastră și – vor fi folosite:

 • pentru a vă furniza produse și servicii, inclusiv pentru a verifica eligibilitatea dumneavoastră pentru anumite achiziții și servicii, dar și pentru a vă pune la dispoziție oferte și experiențe îmbunătățite;
 • pentru a vă informa despre actualizările sau modificările aduse produselor și serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la schimbările aduse termenilor și condițiilor, precum și politicilor noastre;
 • pentru a vă informa despre noile produse, servicii și evenimente;
 • pentru evaluarea și îmbunătățirea ofertei noastre și pentru comunicarea cu clienții;
 • pentru a ne conforma cu cerințele legale sau cu cererile venite din partea autorităților legale;
 • pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre și pentru le a identifica pe acelea e v-ar putea interesa;
 • pentru a efectua studii de piață; și
 • în scopuri de analiză și de realizare a profilelor clienților (inclusiv din mediul online și din rețelele sociale) efectuate de noi .

Definiții utile

Apicompas SRL . utilizează următoarele definiții în cadrul acestei politici:

 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism e, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Persoana împuternicită de operator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism e prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană e poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Date cu caracter personal sensibile” înseamnă datele cu caracter personal e dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, și datele genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificarea unei ființe umane, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Colectarea datelor

Ne puteți furniza informații despre dumneavoastră sau despre -ul dumneavoastră atunci când utilizați serviciile Apicompas SRL . în interiorul sau în afara unui – sau în cadrul unor alte contacte cu Apicompas SRL ., de exemplu, prin intermediul site-urilor sau al centrelor pentru clienți (în acest context, vă rugăm să rețineți că apelurile telefonice pot fi înregistrate, cu acordul dumneavoastră, în scopul asigurării calității). Am putea, de asemenea, obține aceste date de la dealerii și reparatorii noștri autorizați și de la alți terți. Astfel de date pot include:

 • informațiile dumneavoastră de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.);
 • informații demografice (vârstă, stare civilă, componența familiei, etc.);
 • date referitoare la achiziția pe care ați făcut-o și utilizarea produselor și serviciilor noastre (preferințele și setările clientului, istoricul achizițiilor, Apicompas SRL ID, etc.).

Acționăm cu deosebită atenție și aplicăm măsuri suplimentare în cazul în care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal sensibile, conform prevederilor legislației aplicabile. Pentru evitarea neclarităților, se observă că legislația aplicabilă poate solicita tratarea altor tipuri de date ca fiind și acestea date cu caracter personal sensibile.

Notificare

În cazul în e este posibil în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislația aplicabilă, în cadrul colectării sau înregistrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom pune la dispoziție (i) informații specifice cu privire la scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (ii) identitatea operatorului, (iii) alte informații care  pot fi necesare pentru a ne asigura că vă puteți proteja drepturile. Este posibil, de exemplu, ca informațiile de mai sus să vă fie puse la dispoziție atunci când achiziționați aplicațiile mobile create de Apicompas SRL ., pe site-ul www.3albine.ro

Consimțământ

În cazul în e este posibil în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a colecta sau utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal. Solicitarea pentru obținerea consimțământului dumneavoastră va fi clară și specifică și vă va furniza o bază rezonabilă cu ajutorul căreia să luați decizia asupra acestui aspect. Nu vom considera niciodată consimțământul dumneavoastră ca fiind de la sine înțeles. În schimb, ne vom asigura că ne puteți oferi consimțământul într-un mod clar și transparent. Consimțământul dumneavoastră este voluntar și poate fi întotdeauna revocat, de exemplu prin rezilierea unui anumit serviciu sau prin contactarea Apicompas SRL . la adresa indicată în secțiunea „Informații și acces” de mai jos. Dacă nu ne dați consimțământul, utilizarea unor servicii sau părți ale unor servicii poate să nu fie posibilă.

Colectarea și prelucrarea fără consimțământ a datelor cu caracter personal

La colectarea sau utilizarea datelor înregistrate pentru interese legitime ale Apicompas SRL ., în general, nu vă vom solicita consimțământul decât dacă acest lucru este considerat a fi necesar în fiecare caz sau dacă este cerut de legislația aplicabilă.

Utilizarea datelor

Pentru majoritatea acțiunilor de prelucrare, puteți să puneți capăt utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal prin actualizarea preferințelor dumneavoastră, rezilierea unui anumit serviciu, revocarea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrare, contactând Apicompas SRL .

Păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor subliniate în această politică sau a scopurilor despre care ați fost informat în alt fel. Acest lucru înseamnă că, dacă ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, noi vom păstra datele pe durata relației de client sau până când vă retrageți consimțământul. Dacă v-ați revocat consimțământul, noi vom putea totuși păstra anumite date cu caracter personal pe perioada necesară pentru ca noi să respectăm reglementările legale și pentru a ne apăra în dispute cu caracter juridic. Dacă nu am primit consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare, datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în măsura permisă de lege.

 

Calitatea datelor

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, depunem eforturi pentru a ne asigura că acestea sunt corecte și actualizate. Încercăm să ștergem sau să corectăm datele cu caracter personal e sunt incorecte sau incomplete. Pentru informații suplimentare referitoare la dreptul dumneavoastră de asigurare a corectitudinii datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem, consultați secțiunea „Informații și acces” de mai jos.

Informații și acces

Așa cum se precizează în secțiunea „Notificare” de mai sus, este posibil să vă punem la dispoziție informații specifice referitoare la modul in care vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când colectăm sau înregistrăm aceste date. Aveți dreptul de a solicita (i) o copie a datelor cu caracter personal pe care le stocăm în legătură cu persoana dumneavoastră, (ii) corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le considerați a fi inexacte, și (iii) ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și restricționarea prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis, într-un format structurat, utilizat în mod curent și e poate fi citit automat, și de a le transmite altui operator.

Solicitările trebuie trimise persoanei juridice menționate la sfârșitul acestui document. Solicitările dumneavoastră vor fi tratate cu promptitudine și corectitudine. În cazul în e legislația aplicabilă prevede o taxă administrativă pentru conformarea cu solicitarea/solicitările dumneavoastră, este posibil ca Apicompas SRL . să vă solicite plata acestei taxe. În plus, veți putea avea acces la o prezentare generală a anumitor date cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod direct și e sunt deținute de Apicompas SRL . și vă veți putea corecta sau actualiza informațiile prin conectarea la contul din portalul dedicat clienților Apicompas SRL . sau printr-un serviciu similar oferit pe piața locală. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră, contactați responsabilul cu protecția datelor. Găsiți datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor la sfârșitul acestui document.

Securitate

Apicompas SRL . a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat și a oricăror forme ilegale de prelucrare.

Ca regulă generală, o entitate a Apicompas SRL acționează ca operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unui terț numai dacă a primit consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, dacă legea permite, este posibil să vă partajăm datele cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră, in situațiile în care considerăm că acesta este necesar în cazul respectiv sau în care consimțământul dumneavoastră este cerut de legislație, si în următoarele situații:

 • când dezvăluirea este cerută de lege;
 • când dezvăluirea este necesară în scopul unui interes legitim al Apicompas SRL . (de exemplu, pentru protejarea drepturilor noastre legale, așa cum se descrie mai sus).

Prelucrarea datelor în numele nostru

Noi restricționăm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta fiind permis numai angajaților Apicompas.

 

Marketing

Nu vom vinde sau comercializa datele dumneavoastră cu caracter personal către terți decât dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți în scopuri de marketing ale acestora decât dacă am primit consimțământul dumneavoastră pentru respectivele dezvăluiri. Dacă ne-ați furnizat acest consimțământ, dar doriți să nu mai primiți materiale de marketing de la un terț, contactați direct respectivul terț. Este posibil să vă punem la dispoziție informații referitoare la noile produse, servicii, evenimente sau activități de marketing similare. Dacă doriți să vă dezabonați de la un anumit buletin informativ sau de la o comunicare similară trimise prin e-mail, urmați instrucțiunile din respectiva comunicare. De asemenea, vă puteți utiliza contul de pe portalul pentru clienți al Apicompas SRL . sau un serviciu similar oferit pe piața locală pentru a comunicate anterior.

Site-uri web și module cookie

În general, puteți vizita site-urile web Apicompas SRL . fără a trebui să ne spuneți cine sunteți sau să dezvăluiți informații despre persoana dumneavoastră. Cu toate acestea, pentru a vă putea furniza anumite servicii sau oferte, adesea trebuie să înregistrăm anumite elemente de date cu caracter personal precum numele și adresa de e-mail. De asemenea, am putea colecta (prin intermediul modulelor cookie) informații anonime cu privire la modul in careați utilizat site-urile web înainte de o astfel de înregistrare. Aceste informații ne vor ajuta să ne îmbunătățim site-urile web sau activitatea de marketing. Toate site-urile web Apicompas SRL . accesibile clienților noștri includ informații privind utilizarea modulelor cookie. Pentru anumite țări, există, de asemenea, o procedură online pentru acceptarea sau refuzarea modulelor cookie. Pentru informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați informațiile legale privind modulele cookie publicate pentru țara dumneavoastră pe site-ul www.3albine.ro

Aplicații

Atunci când descărcați sau vă înregistrați ca utilizator al uneia din aplicațiile noastre, veți putea trimite date cu caracter personal precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de înregistrare. În plus, când utilizați aplicațiile noastre, putem colecta automat anumite informații, inclusiv informații tehnice privind dispozitivul dumneavoastră mobil și informații despre modul in careutilizați aplicația. În funcție de aplicația utilizată și numai după ce ați fost de acord cu o astfel de colectare, putem colecta și informații stocate pe dispozitivul dumneavoastră, inclusiv informații ale contactelor, informații privind locația sau alt conținut digital. Detalii suplimentare cu privire la tipul de informații pe care lcare colectăm sunt stipulate în Notificarea privind informațiile și/sau Notificarea specială a fiecărei aplicații individuale.

Servicii și aplicații ale terțelor părți

Unele aplicații terțe pe care le descărcați, e sunt preinstalate sau la e vă puteți înregistra pot avea termeni și politici de confidențialitate separate e se aplică independent de politica noastră de confidențialitate. Apicompas SRL . nu este responsabilă pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicațiilor sau serviciilor furnizate de o terță parte. Vă recomandăm să analizați cu atenție termenii și politica de confidențialitate aferente fiecărui serviciu sau fiecărei aplicații terțe parte înainte de a vă înregistra la acestea, a le descărca sau a le utiliza. De asemenea, vă recomandăm să identificați opțiunile și comenzile de confidențialitate din aplicațiile terțe după descăre.

Modificari in politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.

 

Copiii

Serviciile noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate de copii. Nu solicităm sau colectăm cu bună știință date cu caracter personal despre copiii sub 18 ani.

Dacă un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, un părinte sau un tutore al copilului ne poate contacta pentru a șterge aceste informații din înregistrările noastre. Dacă credeți că am putea deține informații obținute de la un copil sub 18 ani, contactați-ne. Dacă aflăm că am colectat accidental informații cu caracter personal de la un copil sub 18 ani sau de vârsta minimă echivalentă în funcție de jurisdicție, vom lua toate măsurile pentru a șterge aceste informații cât mai curând posibil.

Depunerea unei plângeri la o autoritate de supraveghere

Dacă considerați că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal încălcând reglementările și legislația privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere locală.

Detalii de contact

Pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, de exemplu, obținerea informațiilor cu privire la prelucrarea de către Apicompas SRL ,a datelor dvs. cu caracter personal sau accesarea datelor dvs. cu caracter personal pe care Apicompas SRL . le prelucrează cu privire la dvs., utilizați datele de mai jos pentru a va asigura de procesarea solicitării dvs. Responsabilul cu protecția datelor

Apicompas SRL . a numit un responsabil cu protecția datelor la nivel de grup,care poate fi contactat prin e-mail sau prin poștă la adresele de mai jos:

Adresa de e-mail: office@apicompas.ro.

Adresă  : APICOMPAS SRL ;RO32553122 ; J40/14959/2013 ; Strada Nutu Ion, nr 57, sector 5, Bucuresti ; telefon:0374.988.813;  

10% reducere la prima comandă! Abonează-te la newsletter!